ערכה לזקן אייס ACE
 
 
₪150
 
 
 
 
 
 
 
 
מסרק לזקן – Sandalwood
 
 
₪30
 
 
 
 
 
 
 
 
סבון גוף אייס
 
 
₪35
 
 
 
 
 
 
 
 
סבון לזקן אייס
 
 
₪40
 
 
 
 
 
 
 
 
סבון לזקן סמוקי
 
 
₪40
 
 
 
 
 
 
 
 
סמוקי ערכה לזקן
 
 
₪150
 
 
 
 
 
 
 
 
שמן לזקן אייס 30 מ''ל
 
 
₪45
 
 
 
 
 
 
 
 
סבון גוף סמוקי
 
 
₪35