תקנון

 
תקנון האתר

כללי:
אתר איזידור ויטמינים (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הינה חברת המכירה באתר מנוהלת על-ידי חברת איזידור ויטמינים.

פעולה באתר הינה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של חברת איזדור ויטמינים באמצעות טלפון: 050-5252311
 
הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר
 
רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל מגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' תעודת זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. חברת איזדור ויטמינים שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה.

מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לאפשר לחברת איזדור ויטמינים לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה. חברת איזדור ויטמינים נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים.

האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. חברת איזדור ויטמינים מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה. בשום מקרה לא מעבירה חברת איזדור ויטמינים נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.
ב. שם כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך אספקת המוצרים.
 
מוצרים ושירותים המוצעים למכירה באתר
 
חברת איזדור ויטמינים תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי. לחברת איזדור ויטמינים הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם מצוין במפורש אחרת, בכותרת המכירה ו/או בתיאור המוצר. תוספות הניתנות כאופציה בחלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באתר, אינם נכללות במסגרת הצעות הרכישה ו/או סכום המכירה המתייחס למכירה רגילה והן כרוכות בתוספת תשלום מלא. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, ו/או תציע לו מוצר חלופי.
 
מידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים
 
חברת איזדור ויטמינים עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר, את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. ברוב המקרים, הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את חברת איזדור ויטמינים במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.
 
מחירים
 
המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד ברשת או מלאי עתידי ידוע מראש. חברת איזדור ויטמינים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר כולל הובלה לבית הלקוח רק על ידי חברת שלחיות \ או שירות אחר, כמו כן החשבונית הינה אלקטרונית ונשלחת בדאר אלקטרוני בלבד.

במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי חברת יקבע המחיר בספרי חברת איזדור ויטמינים במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לחברת איזדור ויטמינים בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחברת איזדור ויטמינים על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר ו/או ע"פ תקנון החברה. מחירי המוצרים באתר החברה, הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.

אופן רכישה רגיל באתר:
סגירת ביצוע פעולת רכישה של מוצר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לנציג חברת איזדור ויטמינים לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.

פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג PCI1 SSL הנתונים של חברת עסקת הקנייה תמומש רק לאחר שחברת איזדור ויטמינים תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין החברות.
 
חיובים ותשלומים
 
חברת איזדור ויטמינים תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר או חשבון PayPal , במחיר המוצר באתר ו/או מחיר אחר שסוכם עמו, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים שיופיעו בטופס ההזמנה. במקרה של פיגור ב- 2 תשלומים או יותר, ו/או ע"פ החלטתה של חברת איזדור ויטמינים , תהא חברת איזדור ויטמינים או הספק רשאים להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מידי.
 
מועדי אספקה
 
מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה, הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. חברת איזדור ויטמינים מתחייבת, בכפוף לתקנון, לספק את המשלוח ללקוח תוך 3 ימי עסקים, חברת איזדור ויטמינים עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י חברת איזדור ויטמינים ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי חברת איזדור ויטמינים לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה.

במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת באישורה הבלעדי של חברת איזדור ויטמינים ובהתאם לתנאי חברת המשלוחים מטעם חברת איזדור ויטמינים מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברת איזדור ויטמינים לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברת איזדור ויטמינים יהיה רשאי הלקוח לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים אך לא יאוחר מחלוף 5 ימים מהודעתה של חברת איזדור ויטמינים ללקוח.
 
הובלה ומשלוח
 
מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן. עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרים אלה תהיה חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הלקוח ועל חברת ההובלה ובהודעה מוקדמת לחברת איזדור ויטמינים חברת ההובלה רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח בדירה בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני הנהג את תעודת הזהות שלו ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.

במוצרים שערכם מעל 200 ₪ רשאי המוביל לדרוש כי אריזת המוצר תיפתח במעמד המסירה, כדי לוודא כי המוצר הגיע ללא פגם או נזק. לקוח המעוניין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל, יסמן זאת במקום המתאים בטופס ההזמנה. כמו כן, על הלקוח לתאם עם הספק בתוך יום עבודה אחד ממועד הודעת הזכייה, את מועד ומקום האיסוף. במקרה של איסוף עצמאי כאמור לעיל, לא יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח. לקוח אשר לא יציין את בקשתו להובלה עצמית בדף ההזמנה, לא יוכל לאסוף את המוצר בעצמו מאוחר יותר, ויחויב בדמי הטיפול וההובלה.
 
אחריות ושרות
 
כל המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם חשבונית המהווה תעודת אחריות כדין כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות, אלא אם צוין אחרת.

האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר ו/או החברה. האחריות היא על כל תקלה טכנית, תפעולית, אך לא על נזק פיזי של מכשירים. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

האחריות למוצרים המוצעים באתר זה, חלה על ספקי המוצרים, במידה וספק המוצרים הוא חברת איזדור ויטמינים ,תחול האחריות על חברת איזדור ויטמינים , וזאת בהתאם לתנאי האחריות המופיעים במודעת המוצר. האחריות לאספקתם, ביצועם, איכותם ועמידותם של השירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על ספקי השירותים ועליהם בלבד. כל מבצע אחריות נוספת: כולל אחריות יצרן או תוספת אחריות ע"פ מבצע ספציפי במחסני חברת איזדור ויטמינים.

כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד חברת איזדור ויטמינים ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר. תעודות אחריות לדוגמא מופיעות בתחתית העמוד.
 
ביטול רכישה
 
  1. ביטול רכישה ע"י לקוח לפני חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח: במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחויב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות חברת איזדור ויטמינים, או באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות, ללא חיוב כלשהו.
  2. ביטול רכישה ע"י הלקוח לאחר חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח: במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות חברת לנטרוניקס, או באמצעות משלוח דוא"ל. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 6% מערך העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).
  3. ביטול רכישה ע"י החברה לפני משלוח המוצר ללקוח: מובהר בזאת ללקוח, כי במידה ולא סיים את הזמנתו, ולא הכניס את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע החיוב והמשלוח (לרבות כרטיס אשראי, ת.ז ,כתובת וכו') בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שרות לקוחות חברת איזדור ויטמינים , תוך 14 יום מיום קבלתהמוצר.

על הלקוח להחזיר את המוצר סגור וחתום לחברת איזדור ויטמינים באריזתו המקורית על כל חלקיו. יש להדגיש כי עלויות ההובלה וביטוח המוצר בהחזרתו הן באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינן באחריותה של חברת איזדור ויטמינים. במקרה זה יקבל הלקוח זיכוי לקניה בחנות, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% מערך העסקה או 100 ש"ח הזול מביניהם וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם חברת איזדור ויטמינים, יחויב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה. במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק כלשהו המוריד מערכו, תהיה חברת איזדור ויטמינים רשאית לתבוע מהלקוח את דמי הנזק וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל.

לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית חסרה ו/או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 25% ממחירו והלקוח יחויב בגינו. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לקבל מוצר אחר/חדש במקומו, על-ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של חברת איזדור ויטמינים במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, ישלח הלקוח את המוצר אל חברת איזדור ויטמינים ויזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי, למעט עלות המשלוח עבור אספקת המוצר.
 
ביטול מכירה ע" חברת איזדור ויטמינים והפסקת פעילות האתר
 
בכל מקרה אשר מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מחברת איזדור ויטמינים לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית חברת איזדור ויטמינים לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. חברת איזדור ויטמינים שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 
ביטול מכירה ע" חברת איזדור ויטמינים והפסקת פעילות האתר
 
החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש באופן אישי או מזהים את המשתמש באופן אישי. החברה תמנע, ככל האפשר ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותה, אלא במקרים הבאים:
א. אם המשתמש ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, המידע יועבר לאותם צדדי ג’ אשר דרוש להם המידע לצורך השלמת תהליך הרכישה ללא פרטי כרטיסי אשראי
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין צד שלישי שתחייב חשיפת פרטי המשתמש
ג. אם תבצע באתרי החברה, פעילות בניגוד לדין
ד. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיך לצד שלישי
ה. אם החברה מחייבת לעשות זאת ע”פ דין ו/או ע”פ הוראת רשות מוסמכת
ו. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לאדם ו/או תאגיד – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.

בעניין זה יודגש, כי החברה לא תהא אחראית לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג’ בנתונים המופעים במאגרים במידה ותבחר לחלוק מידע זה עם צדדי ג’ כלשהו.
 
פניות באמצעות האתר
 
בשעות שבהן המוקד אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות עמוד "צור קשר" באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ע"י צוות המוקד עד 48 שעות מרגע הגעתן. חברת איזידור שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. במקרה של מחלוקת בין הלקוח לבין חברת איזדור ויטמינים בכל נושא שהוא, לרבות שירות ו/או מוצר זה או אחר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד. אין אפשרות לביטול הזמנה לאחר ביצוע תשלום אונליין או טלפונית. אין אפשרות להחליף מוצר במוצר אחר לאחר הרכישה.

ט.ל.ח.